Laden

ADR vervoer

Koerier nodig voor het vervoer van gevaarlijke stoffen ( ADR vervoer )?

Een ADR-koerier of Europese goederenkoerier is een koerier die zich bezighoudt met het vervoer van gevaarlijke goederen of gevaarlijke materialen. Een dergelijke koerier zorgt voor een zo veilig mogelijk vervoer. Onze chauffeurs zijn goed uitgerust en gecertificeerd.

Wat kan een ADR-koerier voor u vervoeren (ADR vervoer)?

  • KLASSE 2 Gassenadr vervoer
  • KLASSE 3 Brandbare vloeistoffen
  • KLASSE 4 Brandbare en reactieve vaste stoffen
  • KLASSE 5 Oxideermiddelen & organische peroxiden
  • KLASSE 6 Giftige en infectueuze stoffen
  • KLASSE 8 Bijtende stoffen
  • KLASSE 9 Diversen

Wij zijn gespecialiseerd in het veilig vervoeren van gevaarlijke goederen (ADR vervoer) zoals gedefinieerd door de ADR-voorschriften. Al onze voertuigen zijn voorzien van een GPS-systeem.

Meer weten over de ‘ADR Vervoer’ van AD Snel Koeriersdiensten & Logistiek? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag op weg.